Vacatures ervaringsdeskundige

/Vacatures ervaringsdeskundige

De Interne Opleidingsschool zoekt een praktijkopleider met ervaringsdeskundigheid (MBO / 36 uur p/w)

De Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid van De Hoop GGZ gaat dit jaar het vijfde jaar in van zijn bestaan. Wat startte als een bevlogen hartenwens van twee ervaringsdeskundigen binnen De Hoop is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in De Hoop en daarbuiten. In de afgelopen jaren hebben meerdere (oud)cliënten van De Hoop en collega-instellingen met behulp van deze opleiding de eerste stappen gezet om vakman/vakvrouw te worden in het domein ervaringsdeskundigheid. Meerderen hebben inmiddels een betaalde baan in de zorg.

De Interne Opleidingsschool biedt haar deelnemers in een tijdsbestek van elf maanden een combinatie van theorie en praktijk. Theorie in de vorm van twee in-company trainingen van elk vier maanden en een interne opleiding. Praktijk in de vorm van coaching, deelname aan lotgenotencontact, intervisie en stageplekken. Totaal zijn hier een kleine 1.800 studie/werkbelasting uren mee gemoeid. Een echte opleiding dus en niet iets wat je er zo maar even bij doet.

De Hoop hecht grote waarde aan de inzet van getrainde ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen en beschouwt dit als een integraal onderdeel van haar zorgaanbod, dit naast andere disciplines. Complementair aan de wetenschap en de professie, die goed gebruik maken van aangeleerde kennis en vaardigheden, leren ervaringswerkers i.o. bovendien om hun eigen levenservaringen als een derde kennisdomein in te zetten ten bate van het herstel van lotgenoten. Wij noemen onszelf daarom ook wel belangenbehartigers, bondgenoten, bemiddelaars, of reisgenoten.  

De opleiding zal in 2021 als afdeling gesitueerd zijn naast de zorgafdelingen van De Hoop ggz en daarmee, net als de zorgafdelingen, onder de leiding van Directie Zorg vallen. Er komt in toenemende mate ruimte voor deelname van (oud)cliënten van buiten De Hoop, de twee in-company trainingen zullen binnen twee jaar overgedragen worden naar De Hoop en in eigen beheer gegeven worden en we zoeken naar mogelijkheden om de opleiding te laten accrediteren middels een EVC-traject (Eerder Verworven Competenties). Tenslotte wordt het steeds meer duidelijk welke stagedomeinen het meeste groeipotentieel hebben.

De stagedomeinen vervullen ongeveer 80% van de tijd gedurende de Interne Opleiding. In de stages vindt niet alleen praktijkvorming plaats ten aanzien van het toekomstige beroep als ervaringswerker. Tijdens de stages blijkt ook of de deelnemers de theorie kunnen toepassen in de praktijk, of het persoonlijke herstel voldoende gevorderd is om met lotgenoten te werken en of er een juist arbeidsethos is met elementen als dienstbaarheid, respect, discipline en leerbaarheid. Hierbij moet voortdurend een afweging gemaakt worden tussen draaglast en draagkracht van de (nog steeds herstellende) deelnemer.

De functie

De nieuwe collega zal zich voornamelijk bezighouden met de coördinatie van een aantal interne stagedomeinen van de Interne Opleidingsschool en met de praktijkbegeleiding van deelnemers op deze domeinen, op de zorgafdelingen van De Hoop en op stageplekken buiten De Hoop. Hij/zij zal zich bezighouden met de opbouw van een netwerk van externe stageplekken en relatie onderhouden met de aanbieders. Daarnaast zal hij/zij medebepalend zijn voor het uitwerken van de visie en de doelstellingen van de Interne Opleidingsschool.

Van de collega wordt verwacht dat hij/zij, naast zijn/haar christen zijn, de instelling heeft van een bruggenbouwer, organisator en pionier. Verder wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig kan werken, houdt van uitdagingen en graag met mensen werkt. De omgang met alle betrokkenen binnen de opleiding vindt voornamelijk plaats op basis van het gemeenschappelijk lotgenoot zijn. Aansturing van de deelnemers vindt meer plaats vanuit betrokkenheid, relatie en voorbeeldwerking dan op basis van een top-down positie.

Voor deze functie zoeken wij een ervaringsdeskundige die in het bezit is van een MBO4 diploma (bij voorkeur MMZ-BGE).

 

Interesse

 

Mocht jij interesse hebben voor deze functie schrijf dan een motivatiebrief met cv naar:

Sjaak Monster

Projectleider Ervaringsdeskundigheid

s.monster@dehoop.org

06-27566113

 

 

 

 

 

 

Zorgbemiddelaar met ervaringsdeskundigheid https://www.ribwbrabant.nl/zorgbemiddelaar-met-ervaringsdeskundigheid

Wil jij graag met onze cliënten en contactpersonen op zoek naar een passende woonplek binnen beschermd wonen? Zie jij, net als wij, de meerwaarde om hierbij ervaringskennis in te zetten? En vind jij het leuk om hierin samen te werken met vele verschillende contactpersonen zowel binnen als buiten RIBW Brabant? Dan is dit de ideale baan voor jou!

Wat ga je doen als zorgbemiddelaar met ervaringsdeskundigheid?

Je luistert naar potentiele cliënten en hun naasten. Je onderzoekt hun wensen en verwachtingen ten aanzien van een geschikte beschermd wonen plaats. Je kunt je goed in hen verplaatsen en vertelt ze ook waar ze rekening mee moet houden om een passende woonlocatie te vinden. Je gebruikt zowel je ervarings- als reguliere kennis om het herstel van de cliënt te bevorderen. Wanneer cliënten bij ons in zorg komen, voer je ook aanmeldingsgesprekken. De wensen, behoeften en mogelijkheden van zowel de client als de contactpersonen vormen het vertrekpunt. Daarop sluit je aan vanuit jou ervaringsdeskundigheid.
Ook ondersteun je in de bemiddeling van in- en doorstroom beschermd wonen vanuit jouw ervaringsdeskundig perspectief. Je werkt samen met collega’s uit alle woonteams van RIBW Brabant om de (door)plaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer er wachttijd is voordat de daadwerkelijke zorg start, onderhoud je contacten met cliënten, externen, familie en je collega’s uit de woonteams. Ook ondersteun je de cliënt of hulpverlener bij het verkrijgen van de juiste beschikking. Als blijkt dat RIBW Brabant geen passende zorgaanbieder is, denk je mee in wat mogelijk wel een passende zorgaanbieder kan zijn.
Je hebt tijdens je werk te maken met verschillende partijen die allemaal hun eigen belangen hebben. Je bent je hier bewust van én je vindt het leuk om hier mee om te gaan. Zodat je kunt bijdragen als zorgbemiddelaar met ervaringsdeskundigheid om de beste uitkomst voor de cliënt te organiseren. Je bent besluitvaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Goed kunnen samenwerken maar ook een zelfstandige werkhouding zijn belangrijke eigenschappen van je. En uiteraard zet je jouw ervaringskennis zowel voor, tijdens als na plaatsing van de client in om het herstelproces van de cliënt te bevorderen.

 

https://www.antesgroep.nl/werken-bij/vacatures/

Graag zouden wij een ervaren Ervaringswerker erbij willen hebben voor herstelgroepen, peer support maar ook presentie op de groepen. Onze Centrum voor Intensieve Behandeling in Poortugaal bestaat uit 3 units. Waarvan de 1e echt intensieve zorg + EBK (extra beveiligde kamers bevat) als team werken we de-escalerend dus met zo min mogelijk dwang en drang. Teamwork is belangrijk; als ervaringsdeskundige draai je mee in de dag, avond en weekenddiensten. Loonschaal 45.

We zoeken wel iemand die stevig in zijn schoenen staat. En communicatief sterk is.

Voor vragen contact s.zolak@antesgroep.nl en n.dirkzs@antesgroep.nl

Hopelijk wordt je mijn collega ervaringsdeskundige op het CIB in Poortugaal (vlak onder Rotterdam)

 

Werken bij Lister
Bij Lister begeleiden we mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblemen. Onze cliënten zijn mensen met verschillende achtergronden, eigen ideeën en een eigen manier van leven. Ieder mens is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Werken bij Lister vraagt daarom ook verder gaan dan de geijkte paden. Steun, hoe lang of kort ook nodig, geef je samen vorm. Net zo lang tot alles weer loopt zoals gewenst. Dat dit moment komt, daar vertrouwen we bij Lister op. Altijd.

Wij zoeken herstelcoaches en ggz-specialisten om ons team te versterken. Geloof jij onvoorwaardelijk in herstel? Kom dan bij Lister werken.

Bekijk al onze vacatures

 

 

Ervaringsdeskundige gezocht voor een tijdelijke en overzichtelijke opdracht!

Taak:

Het ordenen van documentatie en het zorgen van korte beschrijving van producten/diensten (2 a 3 zinnen) op het gebied van onderzoek, methodieken, trainingen, brochures en bijeenkomsten.

in het kader van het convenant ‘samenwerken aan wat werkt’ https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/convenant_samen_werken_aan_wat_werkt.pdf

Werkzaamheden:

Verzamelen, screenen en onderverdelen van documentatie gericht naar cliënt – professional – werkgever.

Indien nodig onderscheid maken naar het soort product: training, onderzoek, informatiemateriaal, bijeenkomsten.

Deze uitkomsten komen op een (door anderen) te ontwikkelen kennisportal, met plaatsing op de website van de Programmaraad Samen voor de klant  https://www.samenvoordeklant.nl/

NB Er hoeft alleen naar de inhoud te worden gekeken en niet naar opmaak, etc.

Het werk kan grotendeels thuis worden gedaan met telefonisch en mailoverleg met contactpersoon vanuit Mind.

Tijdsbesteding:

Naar verwachtig maximaal 10 uur. Er hoeft alleen naar de inhoud te worden gekeken en niet naar opmaak, etc.

Vergoeding:

Tegen een nader af te spreken uurtarief of vacatiegelden

Voor vragen en/of aanmelding:

drs. Margriet Paalvast, Projectcoördinator

margriet.paalvast@wijzijnmind.nl

 

 

 

https://www.altrecht.nl/over-ons/werken-en-leren/
Aan de slag als ervaringsdeskundige

De essentie van ervaringsdeskundigheid is het ‘vermogen om op grond van eigen herstelervaring ook aan anderen ruimte te bieden, mogelijkheden aan te dragen en perspectief te geven voor herstel’. (uit: Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de GGZ, 2012). Om jezelf een ervaringsdeskundige te noemen, is dus méér nodig dan het ‘hebben’ van ervaring. Open reflecteren op je eigen en andermans handelen is bijvoorbeeld een vaardigheid die nodig is voor een professionele ervaringsdeskundige. De ontwikkeling van ervaring tot ervaringsdeskundigheid wordt hieronder schematisch weergegeven.

Schema_ontwikkeling_ED_600

Beroepscompetentieprofiel

Het beroepscompetentieprofiel van de ervaringsdeskundige is te downloaden via GGZ Nederland.

Veel gestelde vragen over ervaringsdeskundigheid
 Wanneer ben je ervaringsdeskundig begeleider?

Belangrijk om te weten is dat een ‘patiënt met ervaring’ nog geen professionele rol heeft als ervaringsdeskundige. Hoe de ontwikkeling van ‘patiënt met ervaring’ naar een ervaringsdeskundige die werkzaam is als ervaringswerker binnen een multidisciplinair behandelteam verloopt, ziet u in het schema eerder op deze pagina.

Hoe word je ervaringsdeskundig begeleider?

Ervaringsdeskundig begeleider word je niet zomaar. Een MBO- of HBO-diploma is een vereiste. Op MBO-niveau wordt de BBL opleiding MZ-BGE geadviseerd (onder andere de BGE-opleiding bij het ROC Zadkine). BBL betekent 20/24 uur werken en 1 dag per week naar school. De ervaring leert dat dit een pittig traject is, omdat je veel tegelijk moet doen en ontwikkelen (werken binnen de ggz, eigen ervaringen op een ander niveau verwerken, veel huiswerk en opdrachten voor school doen). Op HBO-niveau is een zorggerelateerde opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH) aangevuld met een cursus op het gebied van Herstel en ervaringsdeskundigheid aangewezen, zoals ‘Werken met eigen ervaring’, ‘Herstellen doe jezelf’ of de TOED-training. Zonder een geschikte opleiding is een betaalde baan op het gebied van ervaringsdeskundigheid moeilijk te realiseren.

Kan ik ook ervaringsdeskundig begeleider worden door een cursus te volgen?

Het volgen van cursussen zoals ‘Werken met eigen ervaring’, ‘Herstellen doe jezelf’, of de TOED-training is zinvol en zeer aan te raden. Het is echter niet voldoende om uiteindelijk een betaalde baan te vinden. Het is dus noodzakelijk om naast deze cursussen nog een diploma van een, bij voorkeur zorggerelateerde, MBO- of HBO-opleiding op zak te hebben.

Zijn er leer-/werkplaatsen binnen Altrecht?

Ja, het aantal leer-/werkplaatsen wordt per schooljaar vastgesteld, maar is beperkt. De vacature voor een opleidingsplaats voor begeleider met ervaringsdeskundigheid (opleiding MZ BGE) wordt in februari opengesteld voor het volgende schooljaar. Hierop kun je solliciteren. Aansluitend vindt een informatieavond plaats en eventueel een sollicitatiegesprek. Meer informatie.

Kan ik ook als vrijwilliger met ervaringsdeskundigheid werken?

Bij Altrecht zijn vrijwilligers onder andere werkzaam binnen de activering/dagbesteding en als ‘maatje’. Ook hierbij is het belangrijk om te weten dat een ‘patiënt met ervaring’ niet meteen als vrijwilliger met ervaringsdeskundigheid aan de slag kan.

Meer informatie

Relevante websites:
http://www.herstelondersteuning.nl/
www.deervaringsdeskundige.nl
www.kenniscentrumphrenos.nl
www.ggznederland.nl
www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer
www.ggzutrecht.nl

https://www.eleos.nl/vacatures/ervaringsdeskundigen-gezocht-regio-noord-midden-en-zuid/
Ervaringsdeskundigen gezocht! – regio noord, midden en zuid

Als jij jouw ervaring wilt inzetten voor het begeleiden van cliënten met complexe psychosociale en/of psychiatrische problematiek en coördineren en organiseren jou op het lijf geschreven is, dan komen wij heel graag met je in contact!

Wat ga je doen?
In de rol van ervaringsdeskundige zal jouw focus komen te liggen op het begeleiden cliënten met psychosociale en/of psychiatrische problematiek in regio noord, midden of zuid (afhankelijk van jouw woonplaats). Hierbij kan je denken aan het voeren van hoopgevende en herstelondersteunende gesprekken, maar ook aan begeleiding aan onze herstelgroepen. Je deelt jouw eigen ervaringen in het team om inzicht te geven in de denk- en leefwereld van de doelgroep en bevordert de deskundigheid van het team door middel van het geven van training over diverse relevante onderwerpen.

Binnen Eleos werken we met regionale herstelgroepen en vanuit jouw rol coach en begeleid je de herstelgroepleiders bij de uitvoering hiervan. Je organiseert en bewaakt de kwaliteit en voortgang van deze groepen. Bij groepsactiviteiten, trainingen en cursussen fungeer je als co-trainer. Verder verwachten we van jou als ervaringsdeskundige dat je input levert ten aanzien van de concretisering van de herstelvisie en de ontwikkeling daarvan. Je legt in deze functie verantwoording af aan de regiodirecteur.

Wie ben jij?

Je bent deskundig en rolmodel in het aanbieden van eigen ervaring en zo een voorbeeld voor mensen met complexe psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Bij het aanbieden van eigen ervaring ben je deskundig, inspirerend en is je ambitie het geven van hoop waarin je gesteund wordt vanuit je christelijke identiteit. Je bent zelfstandig en organiseert je eigen werk, binnen de kaders van het organisatiebeleid. Creativiteit en vindingrijkheid zijn vereist bij het bedenken van activiteiten en het betrokken houden van cliënten en hun relaties, vrijwilligers en medewerkers.

Verder verwachten wij van jou het volgende:

 • Hbo werk- en denkniveau wat zich kenmerkt door minimaal een mbo-4 opleiding aangevuld met één of meer afgeronde opleiding op het gebied van herstel en/of ervaringsdeskundigheid en minimaal 3 jaar werkervaring als ervaringsdeskundige of;
 • Hbo werk- en denkniveau wat zich kenmerkt door een afgeronde Associate degree opleiding Ervaringsdeskundigheid, aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring als ervaringsdeskundige;
 • Coördineren en organiseren is jou op het lijf geschreven;
 • Je bent commercieel ingesteld voor wat betreft het verwerven van subsidiemogelijkheden;
 • Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar (onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die per direct of op korte termijn kunnen starten).
Ervaringsdeskundige projectleider

Deze vacature is inmiddels vergeven!

 

 

Verhalen bij de Buren
Workshopbegeleider gezocht!

De reactietermijn is inmiddels verstreken. 

 

 

vacature projectleider herstelacademie

https://www.werkenbijyulius.nl/vacaturebeschrijving/ervaringsdeskundige-projectleider

Ben jij het rolmodel dat laat zien dat iemand zijn worsteling te boven kan komen en help jij anderen grip te krijgen op de eigen worsteling vanuit gedeelde ervaring? Zet jij samen met collega’s een inspirerend programma van trainingen en peer support op waar deelnemers uit de regio werk kunnen maken van hun eigen hersteltraject en dat van anderen?

Yulius zet samen met Antes, De Hoop GGZ, Leger des Heils en Eleos GGZ een herstelacademie op in regio Drechtsteden, Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard.

De doelstelling van de herstelacademie is het versterken van eigen regie en herstelkracht van mensen met een ontwrichtende ervaring. Zij kunnen hier via peer support werken aan hun eigen herstelproces en dat van anderen. Hiermee wordt een herstelbeweging op gang gebracht.

Bij Yulius werken we herstelgericht en geloven we in de kracht van samenwerking, De inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleert in het ontwikkelen van eigen kracht en het (her)nemen van eigen regie in deze samenwerking. Vanuit gelijkwaardigheid ontstaat ruimte voor destigmatisering, perspectief, hoop en herstel in de breedste zin van het woord.

De functie van Ervaringsdeskundige projectleider

 • Je bent deskundig in het aanbieden van eigen ervaring als rolmodel en voorbeeld voor mensen met ontwrichtende ervaringen. Bij het aanbieden van eigen ervaring houd je passende grenzen in acht; je bent inspirerend en niet bedreigend;
 • Indien van toepassing ben je minstens 2 jaar vrij van middelengebruik;
 • Je bent deskundig als trainer en/of coach van groepen en eventueel individuen. 
 • Je weet deelnemers te activeren om zelf na te denken en aan de slag te gaan;
 • Je hebt ervaring met het werken vanuit de herstelgerichte benadering;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan nieuw op te zetten projecten;
 • Je bent 24 tot 32 uur beschikbaar, zowel werk overdag als’s avonds is een optie.
 • Je beschikt over een passend diploma op MBO of HBO niveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de zorg.
 • Inschaling is conform de cao GGZ.

 

 

De Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvED) zoekt….een webmaster 

De VvEd heeft een vernieuwde website: https://vved.org/

Wil je helpen de site, en daarmee de vereniging, verder te ontwikkelen?

De.website biedt verschillende mogelijkheden waaronder een vacaturebank (zoek&vind), verschillende pagina’s voor nieuws&actualiteit en blogs&vlogs.

Wij zoeken 1 (of 2) webmaster(s) die het leuk vindt (en) om de website verder invulling te geven en actueel te houden. Ben je lid van de VvEd, vind je het leuk nieuws en informatie over ervaringsdeskundigheid te vergaren, korte teksten te schrijven, fotomateriaal te verzamelen en heb je ongeveer 2 uur per week tijd?

Stuur dan een mailtje naar info@vved.org.

Ervaringsdeskundig Medewerker Begeleiding i.o. (BBL)

Deze vacature is inmiddels vergeven.

 

 

Vacature projectmedewerker Ervaringsdeskundigheid

Deze vacature is inmiddels vergeven.

 

 

Ervaringsdeskundige

GGZ Noord-Holland-Noord is op zoek naar een ervaringsdeskundige voor de herstelwerkplaats in Schagen en Den Helder, onderdeel van divisie Maatschappelijk en Specialistisch.

Over GGZ Noord-Holland-Noord

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2100 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden.

Bij GGZ Noord-Holland-Noord vinden we ervaringskennis even belangrijk als wetenschappelijke en professionele kennis. Wil jij jouw eigen ervaringskennis met psychiatrische problemen op een professionele manier inzetten om anderen te ondersteunen? Heb jij goed inzicht in je eigen herstelproces en kun jij anderen hiermee motiveren? We maken graag kennis met je!

Waar kom je te werken?

De Herstelwerkplaats biedt onze cliënten en naastbetrokkenen de kans om te werken aan herstel. De Herstelwerkplaats heeft 3 vestigingen op diverse locaties in Noord-Holland-Noord. Bij de Herstelwerkplaats staat ervaringskennis, in combinatie met persoonlijke ontwikkeling en herstel, centraal en spelen hoop, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid en steun door middel van lotgenotencontacten een belangrijke rol. Het is een plek waar ervaringsverhalen worden gedeeld en waar cursussen en trainingen worden gegeven die cliënten en hun naasten helpen met het werken aan herstel en zelfredzaamheid.

Wat ga je doen? 

– Je bent werkzaam bij de Herstelwerkplaatsen van GGZ NHN locatie Schagen/ Den helder 
– Je zet jouw eigen ervaring in naar zowel cliënten als teamleden 
– Je faciliteert trainingen en cursussen gericht op herstel 
– Je bent in staat om lotgenoten groepen te initiëren en te ondersteunen 
– Samen met andere hulpverleners voer je intake gesprekken en bied je begeleiding aan cliënten 
– Je geeft voorlichting en bent kwartiermaker zowel intern als extern

Wat vragen we van jou? 

Je hebt ervaringsdeskundigheid. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt m.b.t. je eigen psychisch welbevinden en jouw eigen herstelproces en kennis kunt inzetten om anderen hierbij te ondersteunen 
– Je bent in staat om op een professionele manier groepen te initiëren en te faciliteren. 
– Je weet hoe het voelt als je leven ontwricht wordt door een psychiatrische kwetsbaarheid en hebt daarmee leren omgaan 
– Je hebt kennis van de (doorleefde) herstelfasen en kunt de ervaringen van anderen integreren in je eigen verhaal 
– Je kunt oordeel loos luisteren en biedt ruimte aan de cliënt en diens verhaal 
– Je hebt een opleiding op het gebied van ervaringsdeskundigheid gevolgd of bent bereid deze te volgen 
– Je functioneert op MBO 4 of  HBO niveau 
– Je kunt goed zelfstandig werken, neemt initiatief, ontwikkelt jezelf en bent in staat feedback te geven en te ontvangen 
– Je hebt een actuele VOG die niet ouder is dan drie maanden op het moment dat je in dienst komt

Graag ontvangen wij op maximaal één A4 jouw herstelverhaal als bijlage bij je CV en motivatie
Wat hebben wij jou te bieden?

Je gaat werken bij een van de meest innovatieve GGZ instellingen van Nederland, GGZ Noord-Holland-Noord. Je bent werkzaam in een of meerdere onderdelen van de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hun werk gezond, veilig en met plezier doen. Wij stimuleren mobiliteit en ontwikkeling om daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Bij GGZ Noord-Holland-Noord kan je een leidende rol spelen in de expertnetwerken en bijdragen aan zorgvernieuwing.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg: 
– Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring FWG 40, maximaal € 2.863,00 bruto per maand 
– Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8% 
– Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fietsenplan) 
– 166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36 uur) 
– Mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve ziektekostenverzekering 
– Goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage van 50%

GGZ Noord-Holland-Noord heeft de intentie medewerkers voor langere tijd aan zich te binden.

Re-integratiekandidaten en boventallige medewerkers komen met voorrang in aanmerking voor deze vacature.

Zie:
https://www.ggz-nhn.nl/werkenbij/Werken-Bij/Beheer/Vacatures/Ervaringsdeskundige.html