Overige opleidingen

/Overige opleidingen

– pagina onder constructie –

Opleidingen

Ervaringsdeskundige professionals leren het vak in de praktijk en door allerlei verschillende leerroutes te volgen. Formele leerroutes en informele leerroutes.

Hieronder volgt een opsomming van de bij de VvEd bekende leerroutes, er zijn kwalificerende en door het ministerie van onderwijs erkende leerroutes, er zijn ook niet-kwalificerende maar wel door de praktijk erkende leerroutes voor ervaringsdeskundigen, zowel betaald en onbetaald werkend.

De erkende beroepsopleidingen geven een diploma uit waarop ervaringsdeskundigheid vermeld staat. De niet-erkende opleidingen geven een certificaat uit, dit certificaat heeft een geldigheid in de beroepspraktijken die de betreffende leerroute erkennen.

Het opleidingsveld voor ervaringsdeskundigheid is sterk in ontwikkeling en deze lijst is in alle voorlopigheid samengesteld daarom mogelijk niet uitputtend. (januari 2019) Graag ontvangen we updates.

Overige opleidingen

Post-HBO (tussen niveau 6 en 7)
Niveau 5:
Nog geen formele niveau aanduiding:
    • Ixta Noa, locaties te Zutphen, Nijmegen, Enschede, Leeuwarden en Groningen. Duur van de opleiding is 1-2 jaar, modulair vorm te geven door de student zelf.

https://www.ixtanoa.nl/vrijwilligers/ixta-opleidingen/

    • Howie the Harp (RIBW Pameijer, RIBW Brabant). Duur één jaar

http://www.howietheharp.nl/

Autodidacten:
  • Zelfstandig functionerende kenniskringen, zelfstandige leerders en autodidacten in het veld die al dan niet al in het bezit zijn van een kwalificerende opleiding.

Leerplan

Op voorschrijven van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) heeft de NZa als randvoorwaarde gesteld voor het op termijn volwaardig opnemen van de ervaringsdeskundige in de beroepentabel, dat de opleiding geüniformeerd moet worden en gedifferentieerd in opleidingsniveau (mbo-hbo) op basis van het beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. Met het beschikbaar komen van het leerplan en de bijlagen die voorzien in een aansluiting bij de onder en bovenliggende opleidingsniveaus, is aan deze voorwaarde voldaan. De voortschrijdende uniformering en harmonisatie van de opleidingen bevordert sterk de professionalisering. Met een eigen beroepscompetentieprofiel, een leerplan en een beroepsvereniging (de VvEd) ontgroeit ervaringsdeskundigheid de kinderschoenen